Happiness and Fun

Close to the Nature

Modern Learning Environment

Budakeszi High School

A budakeszi iskolánk középiskolás csoportjai 13-18 éves gyerekek számára kínálnak olyan alternatív tanulási lehetőséget, ahol az innovatív tanulás köré szervezzük a mindennapjainkat. Olyan családoknak nyújtunk megoldást, akik a lexikális tudás mellett fontosnak tartják a modern, 21. századi készségek fejlesztését is.

A tanulásra, tanításra olyan folyamatként tekintünk, ahol a szabad alkotás, és korszerű, állandóan változó, önreflektív folyamatok váltják egymást.

Olyan támogató környezetet biztosítunk a gyerekek, tanárok és családok számára, amelyben minden résztvevő elkötelezett a 21 századi kompetenciák megszerzésében, híve a folyamatos tanulásnak, hisz a fejlődésben és mindeközben jól érzi magát a közösségben.

Alapértéknek tekintjük a helyi adottságokat, a Zsámbéki medence földrajzi adottságait, a helyi vállalkozásokat és a művészeket. Ezen adottságok bevonásával hidat képezünk az iskola és az iskolán kívüli dolgok között, bevonjuk a gyerekeket a körforgásba. A tapasztalati, gyakorlati tanulásban hiszünk.

Hisszük, hogy mindenki más és másképp tanul. A tanuláshoz időre van szükség. Ezt az időt és az odafigyelést biztosítjuk a közösségbe jelentkező családoknak.

Célunk: a gyerekeinkből boldog, kíváncsi, innovatív, érvényesülni képes, jól kommunikáló, társadalmilag felelős felnőttek váljanak.

A középiskolában a korábban megszerzett alapokra építve fejlesztjük tovább a kompetenciákat, hangsúlyosan a humán vonalon magyar, történelem, angol, illetve reál vonalon matematika és science irányvonalon. Legfontosabb a szövegértés, szövegalkotás, tanulásmódszertan, ICT (digitális kommunikáció), szociális készségek, kommunikáció. Projekt módszert, csoportmunkát, egyéni munkamódszereket ötvözünk a gyerekek szükségletei mentén, illetve a tanári közösség tapasztalatai, ismeretei és javaslatai alapján.

A hagyományos tárgyak mellett segítünk a gyerekeknek elmélyülni abban, ami igazán érdekli őket, elindítjuk és segítjük a gyerekeket a pályaválasztás folyamatában.

Budakeszin műhelyek formájában média, globális kompetenciák valamint művészetek jelennek meg fő irányvonalként. Ezek iránt érdeklődő gyerekeknek biztosítunk elmélyülési lehetőséget, ahol megtanulhatják az alapokat, vagy mélyebbre áshatnak, kipróbálhatják magukat ezeken a területeken.

Our Team