Happiness and Fun

Modern Learning Environment

Close to the Nature

Budakeszi High School

A budakeszi iskolánk középiskolás csoportjai 13-18 éves gyerekek számára kínálnak olyan alternatív tanulási lehetőséget, ahol az innovatív tanulás köré szervezzük a mindennapjainkat. Olyan családoknak nyújtunk megoldást, akik a lexikális tudás mellett fontosnak tartják a modern, 21. századi készségek fejlesztését is.

A tanulásra, tanításra olyan folyamatként tekintünk, ahol a szabad alkotás, és korszerű, állandóan változó, önreflektív folyamatok váltják egymást.

Olyan támogató környezetet biztosítunk a gyerekek, tanárok és családok számára, amelyben minden résztvevő elkötelezett a 21 századi kompetenciák megszerzésében, híve a folyamatos tanulásnak, hisz a fejlődésben és mindeközben jól érzi magát a közösségben.

Alapértéknek tekintjük a helyi adottságokat, a Zsámbéki medence földrajzi adottságait, a helyi vállalkozásokat és a művészeket. Ezen adottságok bevonásával hidat képezünk az iskola és az iskolán kívüli dolgok között, bevonjuk a gyerekeket a körforgásba. A tapasztalati, gyakorlati tanulásban hiszünk.

Hisszük, hogy mindenki más és másképp tanul. A tanuláshoz időre van szükség. Ezt az időt és az odafigyelést biztosítjuk a közösségbe jelentkező családoknak.

Célunk: a gyerekeinkből boldog, kíváncsi, innovatív, érvényesülni képes, jól kommunikáló, társadalmilag felelős felnőttek váljanak.

Szikla a Budakeszi Vadasparknál/Nagy Bence fotója
Szikla a Budakeszi Vadasparknál/Nagy Bence fotója

Amit tanulunk

A középiskolában a korábban megszerzett alapokra építve fejlesztjük tovább a kompetenciákat, hangsúlyosan a humán vonalon magyar, történelem, angol, illetve reál vonalon matematika és science irányvonalon. Legfontosabb a szövegértés, szövegalkotás, tanulásmódszertan, ICT (digitális kommunikáció), szociális készségek, kommunikáció. Projekt módszert, csoportmunkát, egyéni munkamódszereket ötvözünk a gyerekek szükségletei mentén, illetve a tanári közösség tapasztalatai, ismeretei és javaslatai alapján.

A hagyományos tárgyak mellett segítünk a gyerekeknek elmélyülni abban, ami igazán érdekli őket, elindítjuk és segítjük a gyerekeket a pályaválasztás folyamatában.

Budakeszin műhelyek formájában média, globális kompetenciák valamint művészetek jelennek meg fő irányvonalként. Ezek iránt érdeklődő gyerekeknek biztosítunk elmélyülési lehetőséget, ahol megtanulhatják az alapokat, vagy mélyebbre áshatnak, kipróbálhatják magukat ezeken a területeken.

Minimum 6 fővel indítunk korosztályos csoportokat. A csoportbontás nem minden esetben korosztályok szerint történik. A bontások fő szempontja a gyerekek szintje és működési formája. Amennyiben évközben csökken a létszám, a gyerekek igényeihez legközelebbi csoporttal vonjuk össze a kisebb létszámú csoportot. A csoportlétszámok maximuma 10-12 fő felsőben.

Differenciáltan dolgozunk a gyerekekkel.

7. évfolyam

7. évfolyamon az iskolai tananyaggal foglalkozunk, de emellett felmérjük a gyerekek tanuláshoz és együttműködéshez szükséges készségeit Ezeket elkezdjük szükség szerint fejleszteni.

8-9. évfolyam

8.-9. évfolyamok: ezeken az évfolyamokon, az iskolai stressz feloldásával, a csapatmunka alapjaival és az angolnyelv-tanulás újfajta megközelítésével foglalkozunk. Elkezdünk a pályaválasztással foglalkozni. Műhelyek formájában a gyerekek beletanulnak azokba a szakmákba, amelyek jelenleg érdeklik őket. Ebben az évben minden műhelyen forgóban rész vesznek a gyerekek. Elkülönülő tantárgyak helyett a kapcsolódási pontokat keressük, és a való életből vett problémákon dolgozunk a gyerekekkel.

10. évfolyam

A hangsúly a különböző szakterületek gyakorlati oldalának megismerésére helyeződik. A diákok a témához kapcsolódó szemináriumokon vesznek részt, cégeket látogatnak meg és meghívott szakemberekkel beszélgetnek, miközben a szükséges készségeket is elsajátítják.

11. évfolyam

A gyerekek most is az egyéni céljaikhoz illő továbbtanulási hely, különböző szakok és továbbtanulási lehetőségek feltérképezésével, az érettségi és felvételi anyagok összeállításával és a felsőoktatásban szükséges készségek gyakorlásával foglalkozunk. A gyerekek mentoruk segítségével mennek végig ezen az úton.

12. évfolyam

Érettségire és felvételire való intenzív felkészülés.

Ahogy tanulunk

Elfogadó és támogató közösség vagyunk. Azon dolgozunk, hogy a közösség tagjai hasonló módon működjenek együtt velünk és egymással egyaránt.

Szervezetünkben fontos a cselekvő hozzáállás: kérdezz, keressünk megoldást, próbáljuk ki, reflektáljunk, tervezzünk újra, kezdjük el újra. Ez igaz a tanárokra és erre bátorítjuk a gyerek és szülői közösséget is.

Tiszteljük egymást, meghallgatjuk egymást, odafigyelünk egymásra, elfogadjuk egymást, őszintén beszélünk a jó és a rossz dolgokról egyaránt.

Gyakran és őszintén kommunikálunk egymással tanárok - gyerekek - szülők egymással.

Partnerként kezeljük egymást.

Registration / Application

You can allply here

Our Team