Újrafogalmazzuk a BPS Közös irányelveit

irányítást adjanak a mindennapokban

Újrafogalmazzuk a BPS közös irányelveit. Most a legáltalánosabb résszel vagyunk kész. „Célunk, hogy a gyerekeink boldog, egészséges felnőttekké váljanak, akik hozzájárulnak környezetük jóllétéhez." De mit is csinál az iskola, és milyen gyerekeket akarunk nevelni?

Fogalmazzuk újra a BPS alapelveit, hogy azok szelid, de határozott irányítást adjanak a mindennapokban.

Tulajdonképpen minden évben feltesszük magunknak a kérdést, hogy miért is létezik a BPS, mit akarunk elérni. Van-e valami specifikusabb vezérelvünk, minthogy boldog, egészséges, a társadalom számára hasznos felnőtteket szeretnénk nevelni a gyerekeinkből. De idén úgy éreztük, erőteljesen végig kell gondolnunk, hogy mi a célunk az iskolával. Kicsit módosítottunk a fő mondatunkon:

Célunk, hogy a gyerekeink boldog, egészséges felnőttekké váljanak, akik hozzájárulnak környezetük jóllétéhez.

Eddig úgy fejeztük be a mondatot, hogy a BPS-gyerekek hasznosak a társadalom számára. De ezt igazán nem szerettük. A mostani befejezés, hogy „hozzájárulnak környezetük jóllétéhez" sokkal jobban leírja, amiben mi vagyunk most. Fontos a környezetünk, lehet az a barátok, család, a mi utcánk, a falunk, a városunk, országunk, vagy az egész föld, az emberiség. És fontos a jóllétünk. A sajátunk is és másoké is.

Milyen a BPS iskola egy bekezdésben?

Nagyon sok órányi munka, gondolkodás, vitatkozás után a teljes BPS-közösség meg tudta fogalmazni, hogy melyik értékünket tartjuk nagyon fontosnak. A kíhivás elég nehéz volt: foglaljuk össze magunkat egy bekezdésben.

A BPS-ben a gyerekek biztonságos és támogató közegben fedezik fel és fejlesztik önbizalmukat, képességeiket. Tudatosul bennük, hogyan hozhatják összhangba vágyaikat, szándékaikat a lehetőségeikkel. Megtanulják használni saját erősségeiket, és élvezetet lelni az önmaguk elé tűzött kihívások teljesítésében. Folyamatosan haladnak a céljaik felé, miközben az egészségükre és a boldogságukra is odafigyelnek.

A BPS-gyerek

És mit gondolunk arról, hogy milyenek a BPS-gyerekek? Milyenek ma, és milyen felnőtté válnak? Milyen képességüket, tulajdonságukat akarjuk leginkább fejleszteni? Onnan indultunk ki, hogy tudatos, cselekvő és kedves gyerekeket szeretnénk. Így fogalmaztuk meg az irányelvekhez:

A BPS-gyerekek belülről fakadó érdeklődéssel és empátiával nyitnak a világra, és konstruktív módon alakítják mind a saját életüket, mind a körülöttük zajló folyamatokat. A jószándék mellett tudatosan is tesznek azért, hogy pozitív változásokat teremtsenek a környezetükben.

Egyszerre érezzük erősnek a fenti mondatokat és „olyan bps-esesnek".

Ha ezt a pár mondatot sikerül kőbe vésnünk, akkor megfogalmazzuk a fő fejlesztési terület fókuszait:

  • mik azok a képességek és tudások, amelyek segítik a gyerekeinket boldog, egészséges felnőttekké válni, akik hozzájárulnak környezetük jólétéhez?
  • Újrafogalmazzuk a fő tanulásszervezési és szervezeti jellemzőinket.

Ezzel összhangban indul el igazán a következő fókuszterület: a curriculum fejlesztése.

Legfrissebb posztok