A Budapest School Modell

Mérföldkő a működésünkben

A Budapest School Modell

Több mint egy éve dolgozunk azon, hogy a Budapest School közösségéhez tartozó gyerekek számára egy olyan kerettantervet hozzunk létre, amely híven tükrözi az iskolánk értékeit és emellett biztos alapot nyújthat ahhoz, hogy a jövőben hivatalosan is elfogadott iskolává válhassunk.

Hosszú távú célunk az, hogy a személyre szabott tanulási modell a mai magyar törvényi keretek között elfogadottá váljon, és a gyerekeknek lehetőségük legyen arra, hogy az általános iskola első osztályától az érettségiig saját tempójukban, saját céljaikat követve tanulhassanak.

Kerettantervünk új választ kínál azoknak a családoknak, akiknek egyszerre fontos, hogy a tanulás belülről vezérelt célok mentén történjen, és folytonos, jól mérhető egyéni fejlődéssé váljon, egyúttal megfeleljen a kimeneti szabályozásoknak, melyek eredményeképp bárki sikeresen leérettségizhet.

A Budapest School abban támogatja a gyerekeket, hogy azok az attitűdök, képességek alakuljanak ki bennük, melyek segítségével boldog, egészséges és a társadalom számára hasznos felnőttekké válhatnak. Hogy tanulási útjukat sajátként éljék meg és felelősséget érezzenek az újabb és újabb kihívások megtalálásáért. Ehhez olyan környezetet teremtünk, ahol a szülők, a tanárok és a gyerekek tesznek magukért és egymásért, ahol a gyerekek képesek a nehéz helyzetekben is életük, kapcsolataik és környezetük aktív alakítói lenni, és elérni kitűzött céljaikat.

Rugalmas, egyénre szabott, 21. századi

Illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez

A Budapest School tanterve teljes mértékben illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez, és emellett:

  • megmarad rugalmasnak, az egyénre szabottság, a saját célok, az élmény alapú és a tantárgyakon átívelő tanulás vannak a fókuszában,
  • beemeli az iskolai mindennapokba a 21. századi kompetenciák fejlesztését
  • a tanulás folyamatát és nem a kimenetét szabályozza. Arra koncentrál, amivel a gyerek foglalkozni szeretne és amiben a leginkább tud fejlődni. Ha egyetemre szeretne bejutni, akkor az iskola ebben a céljában támogatja.

Hármas szerződés a tanulásról

Tanár, szülő, gyerek együttműködése

A Budapest School mikroiskoláit tanárcsapatok vezetik, akik a tanulás tartalmát a gyerekek igényeihez és a kerettantervben megfogalmazott tanulási eredményekhez igazítják. Minden gyereknek van egy mentora, aki segíti a gyerekekeket saját tanulási céljaik meghatározásában és elérésében.

A tanulás tartalmáról és céljáról a szülő, a gyerek és a tanár hármasa együtt dönt, az elért eredmények kiértékelése is együtt történik.

Komplex visszajelzési rendszer

Az osztályzatokon túl

A tanulást három szinten, a megszerzett tudás, a tanultakhoz kapcsolódó kritikus gondolkodás és a létrehozott alkotások mentén értékeljük. Az osztályzatokon felül egy olyan visszajelző rendszerrel rendelkezünk, amely részletes, a folyamatokra és az erőfeszítésre is fókuszál.

Tantárgyközi tanulás, interdiszciplináris szemlélet

Modulok - a tanulásszervezés alapegységei

A tanulásszervezés alapegységei a modulok. A modulok olyan tantárgyközi foglalkozások megtervezett sorozata, amely során a gyerekek az előre meghatározott céljaik elérésének tudatában sajátítanak el tudást és fejlesztik a képességeiket. A modulok illeszkednek a gyerkek egyéni érdeklődéséhez és aktuális tudásszintjéhez, mindemmellett pedig magukban foglalják a NAT által előírt tantárgyak tartalmát.