Játékos felfedezés

Projekt alapú tanulás

BPS Debrecen

Célunk, hogy az iskola nyújtson minden gyermek számára elfogadó, biztonságos környezetet; biztosítsa az egyéni tanulási út lehetőségét, és neveljen szabadságra, kreativitásra, önállóságra, gondolkodásra. Elfogadjuk, értékként kezeljük a különbségeket. A gyerekek számára nem pusztán gondolati sémákat közvetítünk, hanem a gondolkodás útjára vezetjük őket. Velük együtt érzünk, gondolkodunk és cselekszünk, miközben közösen oldunk meg valamit.

Nyitott helyek: alsós és felsős évfolyamaink mindegyikén van még pár szabad hely

Financiális információ: jelenleg csak támogatói helyeink vannak Debrecenben, az ösztöndíjas helyek megteltek

Többet erről: https://budapestschool.org/hu/rolunk/a_szuloi_hozzajarulasrol/

A BPS Debrecen csoportjában a cél az, hogy a gyerekek örömmel tanuljanak meg tanulni, tanuljanak meg létezni, tanuljanak meg alkotni. Sajátítsák el a szükséges alapképességeket és közben fejlődjön személyiségük.

Játszva dolgozni, komolyan játszani!
Játszva dolgozni, komolyan játszani!

Alapvető érték csapatunk számára a tapasztaláson alapuló képességfejlesztés, a tevékenységben gyökerező megismerés, a természetvédelem támogatása, az egészséges életmód elősegítése, a szabadban történő játék és testmozgás biztosítása. Tevékenységeinkben lehetőségünk nyílik a növény- és állatvilág megismerésére, játék közben gyakoroljuk az együttműködést, felfedezzük az összefüggéseket, kiállunk önmagunkért és kezeljük az adódó konfliktusokat. Közösen alkotjuk meg szabályainkat.

Kreatív iskola
Kreatív iskola

Az alkotást és tanulást a gyerekek a BPS-ben saját ügynek tekintik. Azért tanulnak, mert hajtja őket a kíváncsiság és az érdeklődés, mert megtapasztalják a kihívások és a haladás örömét, mert flowban vannak. Ez nem versenyistálló, hanem egy kreatív, bátran kísérletező és kérdező, “out of the box” gondolkodó közösség. A BPS-ben a gyerekek mernek álmodni, célokat kitűzni és tesznek önmagukért és másokért.

Szülők partnerek
Szülők partnerek

Szülőként a BPS-ben hatással tudunk lenni a gyerekeink oktatására. A tanárok partnerként kezelik a szülőket, a szülők és tanárok együttműködnek a gyerekek érdekében. Szülőként is erős közösségi élménynek lehetünk a részesei, rengeteg a lehetőség a kapcsolódásra, de nem kötelező kifesteni az iskolát. Inkább élvezzük csak, hogy hozzánk hasonló családokkal tölthetünk időt.

A kreativitás pont annyira fontos ma az iskolákban, mint az írástudás. Ezért ugyanakkora hangsúlyt is kell kapnia.

{{ self.attribute_name_hu }}
Ken Robison Oktatási szakértő

Korszerű iskola

Nem elég a tananyagot állandóan frissíteni, hanem strukturális változásra van szükség ahhoz, hogy a gyerekek tényleg azt tudják tanulni, amit szeretnek, és amire szükségük van.

Tanulni tanulunk
Tanulni tanulunk

A szükséges alapokat mindenki megtanulja. Ezenfelül legfontosabb képesség, hogy tanulni tanulunk. A gyerekek sok területen kipróbálják magukat, kísérleteznek, elmélyednek, hogy az alsó végére a tanulási folyamathoz szükséges részképességek magabiztosan funkcionáljanak.

Személyreszabott tanulás
Személyreszabott tanulás

A BPS egy rendszerében XXI. századi iskola. Meg kell tanulnod megfogalmazni a saját céljaidat, saját projekteidet, meg kell hoznod választásaidat, hogy mikor, mit és kivel tanulsz ahhoz, hogy elérd, amit szeretnél, vagy amire szükséged van. Ebben személyes mentorod és a jól strukturált iskola segít.

Közösség
Közösség

A BPS gyerekek szeretnek iskolába járni, szeretnek a barátaikkal és társaikkal együtt tanulni és alkotni. Sokat dolgoznak csapatban, a (mikro)iskolájukat magukénak érzik. Együtt alakítják az oktatásukat. Megtanulnak érdekeket egyeztetni, a konfliktusokra fejlődési lehetőségként tekintenek.

Felhatalmazott tanárok
Felhatalmazott tanárok

Az agilis és rugalmas BPS Debrecen mikroiskolát a hatékony és kompetens tanárcsapata vezeti: ők alakítják ki az órarendet, hívják be a külsős tanárokat, alakítják ki a teret. A nagy BPS dolga a tanárokat ebben a munkában támogatni, a ,,biztonsági hálót megtartani”.

Többet akarok tudni

Nyílt nap, személyes konzultáció, (virtuális) látogatás érdekelne? Add meg az e-mail címedet és beszéljünk!

Az a feladatunk, hogy kiteljesedett személyiségű diákokat neveljünk, és felkészítsük őket a jövő kihívásaira. Mi már talán nem látjuk ezt a jövőt. De ők fogják, és a mi dolgunk, hogy tudjanak vele valamit kezdeni.

{{ self.attribute_name_hu }}
Sir Ken Robinson, oktatási szakértő

Hogyan tanulunk?

Iskoláinkban a „tanulás” egy olyan rendszer, amelyet a tanárok és szakemberek folyamatosan formálnak. Alapvetően minden arról szól, hogy a gyermekekben kialakítsuk azokat a képességeket, melyek segítségével 2040-ben sikeres és boldog felnőttek lehetnek. Hisszük, hogy mindenki kíváncsinak születik és meg tudja tanulni azt, amit igazán szeretne. Nincs is másra szükség, csak izgalmas kihívásokra és kérdésekre, biztonságra, támogatásra és lehetőségekre. A felnőttek feladata mindezek biztosítása.

Vegyes életkorú csoportok

Egy csoporton belül az eltérő életkorú gyermekek természetes módon segítik egymást. Az idősebbekben felelősségérzet alakul ki, megtanítják kisebb társaiknak azt, amit ők már tudnak (ne felejtsük el, hogy akkor sajátítottunk el egy ismeretet igazán, ha azt át is tudjuk adni, el tudjuk magyarázni másoknak), a fiatalabbak pedig igyekeznek lépést tartani azokkal az idősebbekkel, akikre felnéznek. Ehhez olyan tanárok, önkéntesek és tevékenységek társulnak, amely kortól és képességek szintjétől függetlenül kellemes, gyümölcsöző és fejlesztő környezetet teremt mindenki számára.

Személyre szabott képzés

Az oktatás nem mehet egy kaptafára. Minden diák olyan egyedülálló személyiséggel rendelkezik, akinek adott tanulási szükségletei, érdeklődési köre és céljai vannak, ezért eltérő élmények és kihívások kellenek ahhoz, hogy a legjobbat ki tudja hozni magából. “Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tud!” - Ignacio Nacho Estrada

A gyerekek személyiségének kiteljesedése

Tanáraink nemcsak tényeket oktatnak, hanem kritikai gondolkodásra nevelnek és olyan módszereket adnak a gyerekek kezébe, melyekkel különféle helyzetek megoldására lesznek képesek. A szociális és érzelmi érzékenység, a vállalkozó szellem, a kreativitás, az innovatív és a kihívásokat kereső gondolkodás mind olyan képességek, amelyekre nagy szükség van az életben.

Tantárgyak helyett projektalapú tanulás

A hagyományos értelemben vett „tantárgyak” tudásanyaga természetes módon összefügg egymással — éppen ezért a klasszikus tantárgyrendszer helyett adott témákat felölelő projektekben gondolkozunk, amelyek területei (játékok, idegen nyelv, tudomány, történelem, mozgás, kreatív tevékenységek, művészetek stb.) kapcsolódnak az adott témához. Mivel a gyermekek tehetsége és befogadókészsége különböző, rendszerünk lehetővé teszi, hogy mindegyikük a saját tempójában fedezze fel, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a világot felépítő dolgok és témák.

Tanárcsapatok által vezetett tanulókörnyezet

Mivel modellünkben vegyes életkorú gyermekek különböző témákról tanulnak, a pedagógusok is kombinálhatják tudásukat — így segítve egymást az oktatásban a csoportteremben és online, virtuálisan is. Egy téma nem egyetlen tanárhoz tartozik, a tanítás-tanulás is közös tevékenység, ezért sokkal hatékonyabb a közös munka és az ismeretbővítés. A tanárok nem a tudás kapujának őrzői, hanem olyan mentorok, akik személyesen ismerik minden diákjukat.

Érzelmileg biztonságos környezet

Akkor lehet a leggyorsabban tanulni, ha a tanuló biztonságban érzi magát, nem fél kockázatot vállalni, nem fél hibázni, nem tart attól, hogy butaságot követ el – és ezekből aztán tanulni is képes. Mi ilyen diákokat szeretnénk az iskoláinkban.

Elfogadás és befogadás


Iskolánk egyik fő feladata, hogy felkészítse a gyermeket a jövő társadalmára. Célunk, hogy csoportjaink sokszínűsége jól reprezentálja a társadalom kulturális és képességbeli sokszínűségét, a csoport tagjait pedig megismertesse más kultúrákkal és az együttműködés lehetőségeivel. Diákjaink 2040-ben csak akkor tudnak elfogadóan létezni, ha saját élményük van a társadalmi sokszínűségről.

Jelentkezés

Ha érdekel a Budapest School, akkor jelentkezz!

Mit tanulnak a diákjaink?

Egy állásinterjún a reménybeli munkáltatót fikarcnyit sem érdekli, ha a jelentkező betéve fújja a 17-es szorzótáblát. Akkor miért tanítjuk?

{{ self.attribute_name_hu }}
Sugata Mitra

Szeretnénk arra ösztönözni diákjainkat, hogy saját indíttatásból és önállóan tanuljanak, de tudják, mikor kell segítséget kérniük. Az a feladatunk, hogy felkeltsük és fenntartsuk a kíváncsiságukat, megszerettessük velük a kihívásokat, valamint fejlesszük szociális érzékenységüket és érzelmi intelligenciájukat. Nem akarjuk, hogy mindent megjegyezzenek, amiről szó esik. Azt szeretnénk , hogy értsék az összefüggéseket, és – az iskola falain kívül is – alkalmazni tudják a tanultakat. Ez felkészíti őket arra, hogy a komplex kihívásokra mindenkor megfelelően reagáljanak.

Szociális érzékenység és érzelmi intelligencia

A szociális érzékenység és érzelmeink tudatosítása az iskolában és az életben is elengedhetetlen a diákok sikerességéhez.

 • empátia
 • együttműködés
 • értő figyelem
 • kapcsolatok ápolása
 • kommunikáció
 • a szükségletek és preferenciák megfogalmazása
 • érzelmek kifejezése

Szemlélet

Kutatások alapján az számít igazán, ahogyan a képességeinkre gondolunk.

 • önismeret
 • kíváncsiság
 • önbizalom
 • önkontroll
 • fejlődni akarás
 • kitartás
 • vállalkozó szellem

Gondolkodásmód

Ehhez a területhez a kognitív folyamatokat, az ésszerű gondolkodást és a kreativitást soroljuk.

 • kritikai gondolkodás
 • érvelés, logika
 • tudományos kutatás
 • kreatív gondolkodás
 • személyiségközpontú látásmód
 • adatok feldolgozásának képessége
 • innováció

Tudás és tapasztalat

 • társadalomismeret
 • digitális műveltség
 • matematika
 • történelem, kultúra
 • tudomány és környezet
 • média
 • egészség
 • idegen nyelvek
 • művészet

Akkreditált iskola vagyunk

A Budapest School államilag elismert, akkreditált iskola. Az ide járó gyerekek minden, más állami iskolában elvárt tankötelezettségi elvárásnak megfelelnek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) engedélyezte, hogy a Budapest School Általános Iskola és Gimnázium a BPS modell alapján készült egyedi pedagógia programjáben szereplő egyedi megoldásokat alkalmazza.

Budapest School is a member of Council of International Schools (CIS) since June of 2020.
Budapest School is a member of Council of International Schools (CIS) since June of 2020.

Jelentkezés

Nemcsak a gyereket, hanem a szülőket is szeretnénk megismerni a csatlakozás előtt, hiszen a fejlődésnek elengedhetetlen része, hogy a szülők és a tanárok jól együtt tudjanak működni a gyermek érdekében. Fontos nekünk, hogy a csatlakozó szülők értsék módszereinket, segítsék és támogassák a többi szülőt és a tanárokat. Az új gyerekek színesítsék és ne veszélyeztessék a gyermekközösséget. A csapat régebbi tagjai is segítik az újonnan csatlakozókat.

Egy kicsit olyan ez, mint barátot, üzlettársat, élettársat, új munkatársat választani. Nem teszteket iratunk egymással, hanem az ismerkedés során eldöntjük, hogy akarunk-e, tudunk-e együttműködni.

MI ALAPJÁN DÖNTÜNK?

A csatlakozási folyamat során a biztonságra, a partneri kapcsolat kiépítésére fókuszálunk, a Budapest School transzparensen kommunikál a lehetőségekről és döntésekről. Célunk, hogy mindenki számára megtaláljuk a személyre szabott iskolát, ugyanakkor érdemes tudnotok, hogy vannak olyan szempontok, amelyeket a jelentkezési folyamat során kölcsönösen megfontolunk.

Ezen szempontok:

 • Iskolánkénti ösztöndíjas és támogatói szabad helyek száma
 • A szülői hozzájárulásról az alábbi oldalon tudsz tájékozódni bővebben.
 • Iskolánkénti speciális bánásmódot igénylő gyermekek aránya, összetétele
 • Iskolai becsatlakozás ideje
 • Nemek aránya
 • Korosztályos megoszlás
 • Gyermek - szülő - tanárok hármasának dimanikája, közös működése
 • Gyerekek közötti kapcsolódások jellemzői, csoportra gyakorolt hatása

A CSATLAKOZÁS: LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

A JELENTKEZÉSTŐL AZ ELSŐ ISKOLANAPIG

INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÖTÖK, OLVASTOK, KÉRDEZTEK

Ebben a fázisban átböngészed a honlap tartalmát, a blogot, a GYIK-et, sokat olvasol rólunk és információkat gyűjtesz ismerőseidtől, részt vehetsz online vagy személyes tájékoztatóinkon, amik pontos részleteiről a facebook oldalunkon, események formájában és hírlevélben szerezhetsz tudomást. Áttekintitek a financiális és lokális lehetőségeiteket. A financiális hozzájárulás különböző kategóriáiról részletes tájékoztató itt található. Az információkat mérlegelve családként közösen eldöntitetek, hogy szeretnétek-e a közösségünkhöz csatlakozni.

VIDEÓT KÉSZÍTETEK

A következő lépés egyik eleme lesz, hogy egy maximum 2 perces videót készítetek. Ezt töltsétek fel pl. Youtube-ra, “unlisted” beállítással, így más nem nézheti meg, csak mi. Ennek a linkjét be kell majd másolnod a jelentkezési kérdőívben.

Ezzel érdemes előre készülnötök.

Milyen videót várunk?

 • Ami képet ad arról, hogy milyen a hozzánk jelentkező gyermek, család.
 • Nem kell hollywoodi szuperprodukciónak lennie, csak szeretnénk az adatokhoz arcokat kötni.

KITÖLTITEK A JELENTKEZÉSI ADATLAPOT

Kitöltötök egy adatlapot, amely körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. Az adatlapon olyan kérdésekekre adtok választ, amely alapján akár azonnali visszajelzést is kaptok, hogy tudunk-e tovább menni a jelentkezési folyamatban.

Az alsós jelentkezési adatlapokat itt találjátok.

BESZÉLGETÜNK, ISMERKEDÜNK

A következőkben személyes találkozásokat fogunk szervezni, amely során megismerkedhetünk egymással.

Ebben a fázisban a Budapest School oprátoraival (iskola alapítói), munkatársaival, tanáraival vagytok kapcsolatban, telefonon/online illetve személyes formában.

A konkrét időpont egyeztetésekkel keresünk majd titeket.

PRÓBA NAPOKON TALÁLKOZUNK

A próbanapokon megnézzük, hogy a gyermeked hogyan érzi magát a csoportban, milyen a kapcsolódás a gyerekek között.

A konkrét időpont egyeztetéssel keresünk majd titeket.

VISSZAJELZÉST KAPTOK

Ha a próbanapokon is részt vettetek, írásban és/vagy szóban visszajelzést kaptok és adtok arról, hogy mit tapasztaltatok és végső döntés születik az iskolakezdésről.

BELÉPTEK A BUDAPEST SCHOOLBA

Ha mindkét fél boldog a próbanapok után, akkor kaptok egy üdvözlő levelet, amely tartalmazza azokat a fontos információkat, amelyeket az iskolakezdés előtt még el kell intéznetek (regisztráció, financiális hozzájárulás utalása, saját informatikai rendszerünkbe lépés stb.)

Csapatunk